Fundacja ormiańska KZKO
Genealogia ks. senatora Samuela Manugiewicza z Kut - poszukiwania
Dodano 2009-11-24 00:00:00

Szanowni potomkowie Ormian polskich.

Zbieram wszelkie dane dotyczące  pochodzenia ostatniego proboszcza Kresów Rzeczypospolitej, ks. senatora Samuela Manugiewicza. Z dotychczas ustalonych przeze mnie informacji wynikają następujące fakty:
- rodzicami Księdza byli: Isaak Manugiewicz i Rypsyma Dawidowicz, a opiekę nad nim, w końcowym okresie życia sprawowała jego cioteczna siostra (kuzynka ?) – Klementyna Janowicz ( oraz ks. Kazimierz Romaszkan i Stanisław Donigiewicz).
Źródło: Biuletyn OTK nr 32/33: „ Sprostowanie do życiorysu Księdza” przysłane      przez Jadwigę Migocką-Drzazgę.
-rodzeństwem Księdza byli: Grzegorz Manugiewicz, starszy brat i Maria Mayerowa (Majerowa ?) zd. Manugiewicz.
Żródło: Opisy zdjęć ze zbiorów Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
- na zdjęciach zbiorowych z odpustu św. Antoniego w Kutach z roku 1932, znajdują się osoby o nazwiskach wymienionych powyżej: Klementyna Janowicz i Michał (Pyncar) Janowicz, który jest w zbliżonym wieku do ks. senatora podobnie jak, Feliks Antoni Mayer.
Żródło: Fotografie ze zbiorów Krzysztofa Mojzesowicza i opisane przez Stanisława Donigiewicza.
-jedynym Isaakiem, który urodził się w Kutach w okresie, który mógłby sugerować rodzicielstwo Księdza był: Isaak Grzegorz Manugiewicz ur. 21.09.1828, syn Samuela i Kajetany. Jednak w Spisie matrymonialnym parafii Kuty nie  występuje przed 1828, niestety, małżeństwo Samuela i Kajetany Manugiewicz – jego brak może wskazywać na dwie możliwości: niedoskonałość zapisów lub, że nie mieszkali w Kutach
Żródło: Spisy metrykalne parafii Kuty.

Byłbym wdzięczny za wszelkie informacje negujące, potwierdzające lub uzupełniające powyższe fakty. Szczególnie ważnym byłyby sugestie Jadwigi Migockiej Drzazgi i Stanisława Donigiewicza lub ich krewnych). Na obecnym etapie wiedzy rysuje się poniższe zestawienie genealogiczne ks. senatora , ale tylko przy założeniu, że:
-Michał (Pyncar) Janowicz był mężem Klementyny lub inaczej spokrewniony (jak?)
-Podobnie, że Feliks Antoni Mayer był mężem Marii, siostry księdza,
-Wymieniony w Spisach Isaak Grzegorz, to ojciec księdza,


A.  Samuel Manugiewicz (ok.1790-1795, ?) + Kajetana ................................. (?) ślub ok. 1826-27(brak jednak w Spisie Małżeństw z Kut)


A.1.  Isaak, Grzegorz (21/09/1828,   ?)+ Rypsyma Dawidowicz ślub ok. 1863 roku                              
A.1.1.    Grzegorz ( ok.1863,     ? )
A.1.2.    Maria  ( ok. 1866,     ? )ślub z (?)Feliksem Antonim Mayerem(? ,?)
A.1.3.    SAMUEL ks. senator ( 1871, 1954)
A.2.  (?) Manugiewicz – siostra Isaaka Manugiewicza + N.N
A.2.1.    Klementyna ( ok. 1885) ślub z (?) Michałem (Pyncar) Janowicz (ok. 1880, ?)

Kontakt: Zbigniew Manugiewicz

 

 

 

sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.