Fundacja ormiańska KZKO
Izba Gospodarcza Polska-Armenia
Dodano 2011-10-17

W dniu 07.07.2011 odbyło się posiedzenie Polsko-Armeńskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, któremu przewodniczyli Ara Petrosyan – Wicepremier Gospodarki Republiki Armenii i Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Posiedzeniu towarzyszyło seminarium gospodarcze Polska-Armenia, na którym omówione zostały warunki dostępu do rynku, jak również mechanizmy wsparcie inwestycji w Armenii. Zostały również nakreślone zasady działania rządowego programu „Wsparcie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową KUKE SA”.
Podczas seminarium dokonano uroczystego otwarcia Izby Gospodarczej Polska-Armenia zrzeszającej 115 firm zainteresowanych zacieśnianiem kontaktów gospodarczych i biznesowych między naszymi krajami.
Prowadzący obrady seminarium prezes Izby Gospodarczej Polska-Armenia dr Zbigniew T. Szmurło przedstawił zadania na najbliższe miesiące nowo powstałej izby. Jednym z jej zadań będzie przygotowanie misji gospodarczych  różnych regionów Polski.Prawdopodobnie pierwszą będzie wszechstronna prezentacja w Armenii potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturalnego Warmii i Mazur – co przy wsparciu administracji rządowych obu państw, służyć powinno jako przykład aktywności polskich regionów w Armenii.

 

Kontakty polsko-ormiańskie mają długą historię. Wystarczy wspomnieć działalność handlową przybyszów spod Araratu, którzy jeszcze w czasach średniowiecza w granicach Rzeczypospolitej znajdowali nie tylko schronienie przed prześladowaniami, a nawet i fizycznym wyniszczeniem, ale również sprzyjające i bezpieczne warunki do życia i aktywnej działalności przedsiębiorczej. To Ormianie, przemierzający szlaki handlowe ówczesnego świata, sprowadzali ze Wschodu do Polski różne towary, w tym piękne wyroby rzemiosła artystycznego, dzieła sztuki, a także idee oraz wielowiekową tradycję cywilizacyjną. Ormianie byli nie tylko kupcami, ale także tłumaczami, królewskimi sekretarzami, nauczycielami dzieci władców, uczestnikami polskich misji handlowych  i dyplomatycznych udających się na Wschód.
Izba Gospodarcza Polska-Armenia powstała po to, żeby jej członkowie, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętność, poświęcenie i ryzyko, mogli robić dobre, korzystne dla obydwu stron interesy. Członkami Zarządu Zarząd Izby Gospodarczej Polska-Armenia zostali: dr Zbigniew T. Szmurło – prezes, Hakob Bagdasaryan i Maciej Bohosiewicz – wiceprezesi. GALERIA

sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.