Fundacja ormiańska KZKO
Konferencja naukowa: Ormianie we Lwowie: historia, kultura, sztuka
Dodano 2011-12-08

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów na konferencję naukową: " Ormianie we Lwowie: historia, kultura, sztuka", która odbędzie się w dniach 9 – 10 grudnia 2011 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 23).

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK 9 XII 2011

10.00-10.30

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, rektor UKSW

Uroczyste otwarcie konferencji, słowo wstępne

10.30-11.00

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski, UMK, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

O znaczeniu Lwowa i Ormian w kulturze polskiej

11.00-11.20 – przerwa na kawę

11.20-11.40

Prof. dr hab. Waldemar Deluga, UKSW

Ormianie we Lwowie. Historia badań naukowych

11.40-12.00

Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, Uniwersytet Białostocki

Ormianie w Wenecji - San Lazzaro

12.00-12.20

Ks. Mher Dajad Tsaturyan, UKSW

Ewolucja liturgii armeńskiej. Problem wpływu rytu bizantyńskiego i rzymskiego

12.20-12.40

Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, UKSW

Forma nicejskiego Credo w liturgii armeńskiej

12.40-13.00 – dyskusja

13.00-14.30 – przerwa obiadowa

14.30-14.50

Dr Renata Król-Mazur, UJ

Latynizacja religii polskich Ormian i jej oddziaływanie na kulturę do końca XVIII wieku

14.50-15.10

Joanna Rydzkowska, UMK

Twórczość ormiańskich miniaturzystów we Lwowie po unii w 1630 r.

15.10-15.30

Katarzyna Nowak-Komar, KUL

Ornamentyka ormiańskich rękopisów lwowskich z XVI-XVII wieku

15.30-15.45 – dyskusja

15.45-16.00 – przerwa na kawę

16.00-16.20

Franciszek Wasyl, Archiwum UJ

Szlachta ormiańska w Galicji przełomu XVIII i XIX wieku. Drogi awansu i strategie rodzinne - wprowadzenie do badań"

16.20-16.40

Iryna Hajuk, Muzeum Religii, Lwów

Львів як центр вірменського зброярства у Західній Україні

16.40-17.00

Prof. dr hab. Jakub Lewicki, UKSW

Dziedzictwo Ormian lwowskich - antynomie pamięci

17.00 – dyskusja

SOBOTA 10 XII 2011

10.00-10.20

Dominika Macios, UKSW

Wyposażenie kościoła p.w. św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim

10.20-10.40

Ewa Orlińska-Mianowska, Muzeum Narodowe w Warszawie

Ormiańskie pasy kontuszowe w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

10.40-11.00

Prof. dr hab. Agnieszka Bender, UKSW

Wykorzystanie pasów kontuszowych w paramentach liturgicznych

11.00-11.30 dyskusja

11.30-11.50

Iwona Brzewska, Żydowski Instytut Historyczny

Ormiańskie tkaniny w parochetach

11.50-12.10

Dr Mariana Levytska, Instytut Etnologii, Lwów

Portrety lwowskich arcybiskupów ormiańskich pędzla ukraińskiego malarza E. Biliawskiego

12.10-12.30

Dr Oleh Rudenko, Akademia Drukarstwa, Lwów

 Peregrinus sztuki polskiej. Lwowska sylwetka Jana  Bołoza Antoniewicza

12.30-13.00 – dyskusja

13.00-14.30 – przerwa obiadowa

14.30-14.50

Magdalena M. Olszewska, UKSW

Udział Ormian w obchodzie uroczystości ku czci Jana III Sobieskiego we Lwowie w końcu XIX wieku

14.50-15.10

Krzysztof  Kubik, Muzeum Historii Polski

Wizerunek arcybiskupa Józefa Teodorowicza (1864-1938) w świetle zachowanej korespondencji.

15.10-15.30

Marta Axentowicz-Bohosiewicz, Fundacja Ormiańska KZKO

Konserwacja nagrobków Ormian polskich na terenie Ukrainy Zachodniej


15.30-15.50

Joanna Czernihowska, ASP, Warszawa; Agnieszka Jędrzejewska-Pawlak, Muzeum Pałac w Wilanowie

Konserwacja malowideł ściennych w katedrze ormiańskiej we Lwowie

15.50-16.10

Andrzej Kazberuk, ASP, Warszawa

Konserwacja Golgoty przy katedrze ormiańskiej we Lwowie

16.10-16.40 – dyskusja, zakończenie konferencji

sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.