Fundacja ormiańska KZKO
Konferencja naukowa w Bołszowcach - dawnej siedzibie rodziny Krzeczunowiczów
Dodano 2012-02-25

Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach na Ukrainie zaprasza na

VI- tą Międzynarodową Konferencję  „Ukraina tyglem narodów, religii i kultur "

28 – 29 lutego 2012 r.


PROGRAM KONFERENCJI:

wtorek 28 lutego 2012 r.


11:00 rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości – o. Prowincjał Jarosław Zachariasz Krakowska Prowincja OFM Conw.
11:10 ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
11: 30 – 12:00 „Kresy tyglem narodów, religii i kultur – czyli Unia tu już była " Tadeusz Kuba Kozłowski – Dom Spotkań z Historią Warszawa
12:00 -  12:30 „Prace badawcze i konserwatorskie fortyfikacji i pól bitewnych na Ukrainie, a współpraca międzynarodowa" Prof. dr arch. Mykoła Bevz Politechnika Lwowska Instytut Architektury, członek UNK IKOMOC
12:30 – 13:00 „Fenomen Lwowa miasta wielu kultur i religii” Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – Uniwersytet Opolski w Opolu

13:00 – 13: 30  przerwa kawowa

13:30 – 13:50 „Czerniowce – miasto narodów i kultur” doc. Władysław Strutyński – Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza, Katedra Stosunków Międzynarodowych Czerniowce
13:50 – 14:20 „Ormiańskie pamiątki na współczesnej Ukrainie i rodowód historyczny ich twórców" Prof. dr hab. Krzysztof Stopka – Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków

14:20 – 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 16:00 „Karaimi historia i kultura" dr hab. Stefan Gąsiorowski Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
16:00 – 16:20 „Życie społeczne i kulturalne Gminy Karaimskiej w Haliczu w okresie międzywojennym" mgr Anna Sulimowicz
16:20 – 16:50 „Losy Karaimów halickich w Polsce po II wojnie światowej” mgr Mariola Abkowicz - Związek Karaimów w Polsce
16:50 - 17:10 „Między odrodzeniem narodowym a ukraińską integracją - szkic o współczesnej tożsamości Tatarów Krymskich" mgr Paweł Kozanecki – Wschodnie Centrum Demokratyczne
17:10 – 17:30 „Historia i teraźniejszość Żydów w województwie stanisławowskim” Mosze Lejb Kalesnik – Naczelny Rabin Regionu Iwano - Frankiwskiego.                                                                           

Środa  29 luty 2012 r.

9:15 – 9:35 „Zamki Przykarpacia” doc. Zenobij Sokołowski Iwano-Frankiwskij Uniwersytet im. Króla Daniła Halickiego
9:35 – 10:00 „Pinsel kim on jest ?" Dyrektor Lwowskiej Galerii-członek UNK IKOMOC Boris Woznickij
10:00 – 10:25 „Założenia miejsko - rezydencjonalne XV i XVI w. w dawnej Rzeczpospolitej. Teraźniejszość i przyszłość” doc. Elżbieta Szponar- Rogulska i mgr Barbara Uherek-Bradecka Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Architektury
10:25 – 10:55 „Od paleolitycznych łowców do nowożytnego klasztoru. Badania archeologiczne i antropologiczne wzgórza klasztornego w Bołszowcach” dr Mirosław Furmanek, mgr Agata Hałuszko, dr Paweł Konczewski, mgr Sławomir Kulpa( dyr. Muzeum w Wodzisławiu), prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska, mgr Maksym Mackiewicz, dr Jacek Szczurowski Uniwersytet Wrocławski Instytut Archeologii, dr Taras Tkaczuk, Oleg Melnychuk „Dawny Halicz”
10:55 – 11:15 „Impresje o pracach konserwatorskich w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie" mgr Paweł Barański – Muzeum w Wilanowie
11:15 – 11:30 „Miasto Stanisławów przykładem współistnienia kultur i religii" dyrektor Michakło Dejnega – Muzeum w Iwano-Frankiwsku

11:30 -  12:00 Przerwa kawowa
 
12:00 – 12:25 „Lwowskie korzenie gliwickiej szkoły architektonicznej" dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny – Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury
12:25 – 12:50 „Internacjonalny grunt tworzenia się stylów narodowych z uwzględnieniem kwestii stylu żydowskiego w architekturze Galicji przełomu XIX i XX w." doc. Żanna Komar – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
12:50 – 13:25 „Drobna szlachta na Ukrainie Zachodniej" dr Irena Kotowicz-Borowy – Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
13:25 - 13:50 „Geologiczne aspekty zachowania i ochrony zabytków Zachodniej Ukrainy" dr Petro Kostiatinowicz Wołoszyn – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka
13:50 - 14:10 „Współczesne problemy naukowo - praktyczne odbudowy na Ukrainie" dyrektor Roman Mogiticz- Instytut „Ukrazachidprojektawracja” we Lwowie

14:10 - 15:10 przerwa obiadowa

15:20 wyjazd do Halicza zwiedzanie Muzeum Karaimskiego oraz do Kryłosu

sponsorzy i partnerzy:
Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.