Fundacja ormiańska KZKO
ORMIANIE na DYWANIE
Dodano 2017-12-15 00:00:00

 ormianie na dywanie

„Ormianie na Dywanie”, czyli o tym jak potężny wóz polskiej dyplomacji na ormiańskich kołach się toczył” to projekt realizowany przez Fundację Armenian Foundation przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Projekt ma przybliżyć młodemu pokoleniu historię i kulturę Ormian polskich - grupy społecznej współtworzącej potęgę I Rzeczypospolitej, inicjatorów i członków pierwszych wypraw poselskich. Nazwa projektu wywodzi się od zajęcia, jakim Ormianie parali się, wspierając potęgę I Rzeczypospolitej, to jest wypraw poselskich do Imperium Osmańskiego, czy na Bliski Wschód. Stąd dywan, a raczej Dywan, jako nazwa gabinetu urzędników Osmańskich.

Projekt składa się z następujących części:

1. Gry „Ormianie na Dywanie”

 grafika


2. Wystawy mobilnej - ukazującej sylwetki Ormian polskich zasłużonych dla kraju, przybliżająca realia dyplomacji polskiej w okresie XV-¬XVIII wieku.

25348309 10215370913885419 2969208242452246390 n25289448 10215370912965396 561277172260101596 n


3. Warsztatów przygotowujących uczestników do gry - warsztaty polegają na przeprowadzeniu prelekcji na temat Ormian polskich. W pierwszej prezentacji poruszamy zagadnienie Ormian polskich (skąd się wzięli i dlaczego uznali Polskę za swoją ojczyznę), druga jest uzupełnieniem wystawy mobilnej.

25442756 10215370912445383 3721957100305863671 n 

 

Nasze działania chcielibyśmy skierować głównie do młodzieży, pamiętając również o osobach starszych. Nie zakładamy stałego zakresu wiekowego naszych odbiorców. Chcemy trafić do ludzi zainteresowanych historią i kulturą własnego kraju. Osób chcących poszerzać własne horyzonty, czy odkryć swoje pochodzenie. Jednak najbardziej chcielibyśmy zainteresować polską młodzież, rozkochać ją w jakże barwnej historii i kulturze Polski, zachęcić do rozwoju intelektualnego i przemyślanego formowania własnych światopoglądów oraz ich wizji na przyszłość poprzez pryzmat przeszłości. Zakładamy, że gra trafi do wielu środowisk w Polsce.

Pomysłodawcami gry są: Marta Axentowicz – Bohosiewicz i Korneliusz Jeżowski.
Autorzy: Łukasz Wrona, Jacek Curyło, Sebastian Wacięga
Oprawa graficzna: Monika Sochacka, Paweł Kaczmarczyk

ORMIANIE NA DYWANIE to dynamiczna gra karciana opowiadająca o kulisach dyplomacji w XVII wieku. Jako ormiańscy posłowie przyjmiecie misje od króla, hetmana, magnata lub któregoś z kresowych miast i wyruszycie na dwór tureckiego sułtana, krymskiego chana, perskiego szacha i mołdawskiego hospodara. Tam zaś spotkacie się z licznymi dworzanami, w łaski których musicie się wkupić. Jedynie przyjaźń z wezyrem, nuradynem, metropolitą, agą janczarów, imamem czy dragomanem pozwoli wam stanąć przed tronem władcy. To jedyna szansa, aby oddać list. Musicie mieć się na baczności, gdyż inni posłowie będą chcieli was ośmieszyć lub nawet oskarżyć o szpiegostwo.
Poznajcie ormiańskich dyplomatów, którzy reprezentując Rzeczpospolitą, wpłynęli na orientalizację naszej sarmackiej kultury!


Gra została przepięknie zilustrowana portretami wzorowanymi na tureckich i perskich miniaturach. Każda karta to małe arcydzieło, które tworzy niezwykły klimat Orientu.


Liczba graczy: od 3 do 6
Wiek: 10+
Czas rozgrywki: 30-60 minut


KRÓTKI OPIS ZASAD GRY


Gracze otrzymują losowo po jednej karcie posła oraz mocodawcy a także zestaw żetonów wpływu i żetonów listów. Obie karty informują razem jakimi zasobami i możliwościami będzie on dysponował w czasie gry:


• Ile żetonów wpływu otrzyma gracz (10, 12 lub 14)
• Ile punktów akcji będzie mógł wykonać w każdej turze (3 lub 4 )
• Jakie akcje specjalne wykona?
• Jakim fortelem dysponuje?

Na środku stołu należy umieścić 4 karty władców, tak aby przylegały do siebie krótszym bokiem. Następnie należy stworzyć władcom dwory. W tym celu umieszcza się karty dworzan w odpowiedniej (zaznaczonej na karcie władcy) liczbie pod kartami władców. Umieszczanie podczas gry swoich żetonów wpływów na dworzanach czyni ich zaufanymi. Kontrolowanie w ten sposób dwóch lub trzech na danym dworze pozwala stworzyć klikę, która umożliwia oddanie władcy listu.
Gra kończy się chwilę po tym, gdy któryś z graczy odda władcy swój trzeci list – czyli pozbędzie się wszystkich, które posiada. Podlicza się wówczas zdobyte w czasie gry punkty dyplomacji. Wygrywa gracz, który zgromadził ich najwięcej.
Dodatkowe punkty można uzyskać za zrealizowane misje, które znajdują się na specjalnych kartach, pozyskanych dworzan oraz zachowane złoto, którym w czasie gry zbytnio nie szafowaliśmy.
Jednak cały czas trzeba mieć się na baczności i uważać na pozostałych graczy, którzy kartami akcji będą mogli popsuć nam nasze zamysły. Zmienią kolejność położenia dworzan, przeniosą dworzan pomiędzy dworami władców, usuną nasze znaczniki wpływów lub całkowicie wymienią któregoś z nich.
Tryb zaawansowany wprowadza do gry karty wydarzeń, które wymagają jeszcze lepiej przemyślanej taktyki i planowania działań.


Zawartość pudełka
• 6 kart posłów ormiańskich
• 6 kart mocodawców
• 4 dwustronne karty władców
• 50 kart dworzan
• 64 karty akcji
• 30 kart misji
• 10 kart wydarzeń
• 90 żetonów wpływów
• 18 żetonów listów
• 6 znaczników złota
• 1 znacznik wydarzenia
• 2 znaczniki czasu
• 6 znaczników dworzan
• Instrukcja do gry
• Broszura historyczna

 

  • 25289448 10215370912965396 561277172260101596 n
  • 25299235 10215370920485584 6820418780916350119 n
  • 25299276 10215370911965371 1881719217595659196 n
  • 25348309 10215370913885419 2969208242452246390 n
  • 25348658 10215370918845543 3103010412252447673 n
  • 25354107 10215370913405407 8814553561730488901 n
  • 25395831 10215370911645363 6325222823542231047 n
  • 25398658 10215370916365481 1645204926405971713 n
  • 25442756 10215370912445383 3721957100305863671 n
sponsorzy i partnerzy:

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej

Materiały publikowane na stronie są własnością Fundacji Armenian Foundation
Kopiowanie bez zgody Fundacji jest zabronione.